مرور رده

آپدیت های گوگل

آپدیت های دقیقا چند هر چندبار یکبار روی الگوریتم های قبلی و یا در قالب یک الگوریتم جدید صادر میشوند و شامل جدیدترین نکات در زمینه سئو و بهینه سازی سایت ها و نمایش آنها در گوگل می باشد. در این قسمت به روزترین تغییرات آپدیت های گوگل را در اختیارتان قرار میدهیم.